Nowa współpraca

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O Szczecin:
„28 marca 2022 r. gościliśmy w naszej siedzibie wyjątkowych gości z I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.
Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy. Przedmiotem umowy jest objęcie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie patronatem merytorycznym klasy 2c o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Ideą współpracy jest zbliżenie środowiska nauczycieli i uczniów Szkoły ze środowiskiem praktyków zawodu księgowego sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, zwiększeniu poziomu aktywizacji uczniów oraz rozwoju obu stron. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie korzyści obu stronom”
Tekst: SKwP Szczecin