Klasa II B w laboratorium chemicznym ZUT

W miniony piątek (13-go maja) uczniowie klasy IIB mieli okazję poczuć się jak studenci kierunku chemicznego, spędzając bite 5 godzin w laboratorium Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) ZUT.
Dzięki uprzejmości Pani dr hab. inż. Małgorzacie Mizielińskiej poznali metody i samodzielnie mogli wykryć kationy w przygotowanych dla nich próbkach, wykonali miareczkowanie alkacymetryczne przy użyciu fenoloftaleiny i czerwieni metylenowej, oraz otrzymali bufor fosforanowy, a następnie zbadali jego działanie. Wszystko o czym uczyli się na ostatnich lekcjach mieli możliwość zbadać doświadczalnie. Nie ukrywali jednak, że prócz tego, że było to ciekawe, byli też bardzo zmęczeni. Pomimo to, z chęcią zapisali się na kolejne spotkanie dotyczące polimerów, które zaplanowano już na kolejny rok szkolny.