Narodowe czytanie

Czytamy!
3 września br. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza zorganizowali w ogrodzie Urzędu Wojewódzkiego XI edycję Narodowego Czytania. We wspólnym czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza uczestniczyli organizatorzy, a także nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie ze szczecińskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym reprezentanci I LO.