Komunikat

Szanowni Państwo!
Z powodu dużego zainteresowania kursami dla 8-klasistów i przekroczeniem wymaganej liczby uczestników, informujemy że zamykamy nabór chętnych.
Osoby, które zakwalifikują się na kurs, zostaną poinformowane
(rodzice lub opiekunowie prawni) telefonicznie.