Wspólna konferencja szkoleniowa nauczycieli I LO i Gymnasium Carolinum z Neustrelitz

W dniu 25.11.2022 gościliśmy grono pedagogiczne ze szkoły partnerskiej w Neustrelitz. Głównym celem spotkania dyrekcji i nauczycieli obu szkół partnerskich było zacieśnienie współpracy po okresie pandemii.
Podczas konferencji plenarnej zapoznaliśmy jej uczestników z przebiegiem naszej 18-letniej współpracy i przeprowadzonych dotychczas polsko-niemieckich projektach w ramach PNWM oraz międzynarodowych w ramach Erasmusa. Ponadto podzieliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy nad projektem „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość” oraz zrelacjonowaliśmy jego uroczyste zakończenie w dniach 30.-31.05.2022 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz w Muzeum Regionalnym w Wolinie. Następnie zwiedziliśmy wystawę „Upamiętnić ludzi” oraz obejrzeliśmy tablice o całym projekcie, które przygotowaliśmy w ramach projektu „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”.

Po odtańczeniu poloneza nastąpiły warsztaty w zespołach przedmiotowych, podczas których wymieniliśmy doświadczenia, omówiliśmy rezultaty dotychczasowej współpracy i nakreśliliśmy jej nowe kierunki, ponieważ po okresie pandemii chcemy ją zintensyfikować.  Wieczorem wspólnie uczestniczyliśmy w koncercie organowo-kameralnym w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba w Szczecinie.

Projekt ten został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Jolanta Leśnik – koordynator z ramienia szkoły