Fundusz socjalny

WNIOSKI I TERMINY DOTYCZĄ EMERYTÓW I RENCISTÓW I LO

Terminy składania wniosków:

– o przyznanie świadczenia na Boże Narodzenie do 15 listopada każdego roku

– o przyznanie świadczenia na wypoczynek letni do 15 maja każdego roku

 

Aby otrzymać świadczenie, należy wypełniony poprawnie wniosek dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do wniosku o zapomogę socjalną niezbędne jest krótkie podanie wyjaśniające zaistniałą sytuację życiową.

Bardzo prosimy każdorazowo podawać numer konta, na które świadczenie ma być wysłane.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości służymy pomocą pod nr. tel.:
91 484 18 72.

WZORY WNIOSKÓW:

Święta Bożego Narodzenia (emeryci, renciści) POBIERZ

Wypoczynek letni (emeryci, renciści) POBIERZ

Wyjazd integracyjny (emeryci, renciści) POBIERZ

Zapomoga (emeryci, renciści) POBIERZ

Wniosek o pomoc zdrowotną POBIERZ

Dofinansowanie do dóbr kultury POBIERZ

Oświadczenie o dochodach (do wniosku zdrowotnego) POBIERZ

 

Oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego lub kompensacyjnego należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 października każdego roku.
– formularz oświadczenia (załącznik) POBIERZ

 

Pracownicy proszeni są o odbiór wniosków w stosownych terminach w szkole.