Fundusz socjalny

Terminy składania wniosków:

  • o przyznanie świadczenia na Boże Narodzenie do 15 listopada każdego roku
  • o przyznanie świadczenia na wypoczynek letni do 15 maja każdego roku

Aby otrzymać świadczenie, należy wypełniony poprawnie wniosek dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W przypadku zmiany numeru konta prosimy o podanie go we wniosku.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości służymy pomocą pod nr. tel.:
91 484 18 72.

REGULAMIN  – Regulamin ZFŚS

WZORY WNIOSKÓW:

PRACOWNICY:

EMERYCI / RENCIŚCI:

Oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego lub kompensacyjnego należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 października każdego roku.
– formularz oświadczenia (załącznik) oświadczenie o dochodach-1