Rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami oraz organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

UWAGA! WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZACHOWANIEM RYGORU SANITARNEGO.
DO SZKOŁY WCHODZIMY WEJŚCIEM GŁÓWNYM OD AL. PIASTÓW, NATOMIAST WYCHODZIMY WYJŚCIEM NA BOISKO
➡️ 31 SIERPNIA 2020r. (poniedziałek) godz. 9.00-10.30 – aula – szkoleniowa Rada Pedagogiczna z kształcenia na odległość (na platformie Microsoft Teams)
➡️ godz. 11.00 – 13.30 – aula – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 2020/2021.

➡️ 01 WRZEŚNIA 2020r. (wtorek)
📌 godz. 9.00 – 10.00 – aula- wręczenie nagród uczniom klas II i III za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolny 2019/2020. Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych wraz z wychowawcami.
📌 godz. 10.30 – 11.00 – aula – spotkanie uczniów klas 1A, 1B z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1A – sala 13 (1 piętro)
– kl. 1B – sala 24 (2 piętro)
📌 godz. 11.15– 11.45 – aula – spotkanie uczniów klas 1C, 1D z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1C – sala 21 (2 piętro)
– kl. 1D – sala 11 (1 piętro)
📌 godz. 12.00 – 12.30 – aula – spotkanie uczniów klas 1E, 1F z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1E – sala 1 (parter)
– kl. 1F – sala 15 (1 piętro)

📌 godz. 11.00 – SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS DRUGICH i TRZECICH Z UCZNIAMI KLAS WYCHOWAWCZYCH W TRYBIE ZDALNYM

➡️ 02 WRZEŚNIA 2020r. (ŚRODA)
UWAGA‼️ UCZNIA REPREZENTUJE JEDEN RODZIC (Z PRZYCZYN EPIDEMICZNYCH)
📌 GODZ. 17.00 – 17.30 – Spotkanie rodziców uczniów klas 1A, 1B, 1C z dyrekcją w auli szkoły, następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:
– 1A – sala 13
– 1B – sala 24
– 1C – sala 21
📌 GODZ. 17.45– 18.30 – Spotkanie rodziców uczniów klas 1D, 1E, 1F z dyrekcją w auli szkoły, następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:
– 1D – sala 11
– 1E – sala 1
– 1F – sala 15

Uwaga kandydaci do klas I

Dnia 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej I LO.Wyniki dostępne w szkole pierwszego wyboru lub po zalogowaniu na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.
📌od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.00 – Kandydat potwierdza wolę nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów, które zostały złożone elektronicznie w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności:
➡️oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
➡️oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Pamiętaj‼️ Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!

Komunikat

⏰ GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACYJNYM
✅ Z powodu przerwy urlopowej w dniach od 20 lipca (poniedziałek) do 31 lipca (piątek) 2020 r. sekretariat NIECZYNNY.
✅ Pilne sprawy przyjmowane będą podczas dyżury dyrekcji w godzinach od 10.00 do 14.00.
✅ Komisja rekrutacyjna pracuje według obowiązującego harmonogramu niezależnie od sekretariatu

Wydanie świadectw maturalnych

UWAGA ABSOLWENCI ‼️
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu dojrzałości 11 sierpnia 2020 r. (aula szkolna) wg. następującego harmonogramu:
godz. 11.00 – klasa 3a wraz z wychowawcą
godz. 11.30 – klasa 3 b wraz z wychowawcą
godz. 12.00 – klasa 3 c wraz z wychowawcą
godz. 12.30 – klasa 3 d wraz z wychowawcą
godz. 13.00 – klasa 3 e wraz z wychowawcą
godz. 13.30 – klasa 3 f wraz z wychowawcą
godz. 14.00 – klasa 3 g wraz z wychowawcą
Wręczenie odbędzie się w auli szkolnej, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemicznego (obowiązkowe zasłanianie twarzy i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk). Miejsca w auli należy zajmować zachowując bezpieczną odległość (min. 1,5 m).
Jednocześnie informujemy, że świadectwa należy odebrać osobiście. W innych przypadkach obowiązuje upoważnienie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości.