Uwaga Rodzice klas I

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas I na pierwsze spotkanie informacyjne w dniu 4.09.2019 r. (środa). Obecność obowiązkowa‼️
Harmonogram:

✅ godz. 17.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły i nauczycielami – aula szkolna II piętro,
✅ godz. 17.45 – spotkanie z wychowawcami w salach.
Wykaz sal:
☑️liceum 3-letnie po gimnazjum:
kl. 1aG – wych. Agnieszka Kozłowska – sala nr 10 (I piętro)
kl. 1bG – wych. Monika Tyszkiewicz – sala nr 31 (III piętro)
kl. 1cG – wych. Jadwiga Staśkiewicz – sala nr 19 (I piętro)
kl. 1dG – wych. Przemysław Jarzynka – sala nr 23 (II piętro)
kl. 1eG – wych. Anna Tudaj – sala nr 16 (I piętro)
kl. 1fG – wych. Małgorzata Fedorowicz – sala nr 8 (łącznik – parter)
kl. 1gG – wych. Agata Piekara – sala nr 10A (łącznik między partem a I piętrem)
☑️liceum 4-letnie po szkole podstawowej:
kl. 1 aP – wych. Marta Machowicz – sala 18 (I piętro)
kl. 1 bP – wych. Angelika Pawelec – sala 15 (I piętro)
kl. 1 cP – wych. Renata Dąbrowska – sala 2 (parter)
kl. 1 dP – wych. Mirosława Piaskowska-Majzel – sala 25 (II piętro)
kl. 1 eP – wych. Artur Piekara – czytelnia – (I piętro)
kl. 1 fP – wych. Artur Cembik – sala 34 (III piętro)
kl. 1 gP – wych. Jarosław Usowicz – sala 7 (parter)

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

02 września 2016r. (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

godz. 9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych ( następnie przejście do auli)

 • liceum 3-letnie po gimnazjum:

kl. 1aG – wychowawca Agnieszka Kozłowska – sala nr 10 (I piętro)

kl. 1bG – wychowawca Monika Tyszkiewicz – sala nr 31 (III piętro)

kl. 1cG – wychowawca Jadwiga Staśkiewicz – sala nr 19 (I piętro)

kl. 1dG – wychowawca Przemysław Jarzynka – sala nr 23 (II piętro)

kl. 1eG – wychowawca Anna Tudaj – sala nr  16 (I piętro)

kl. 1fG – wychowawca Małgorzata Fedorowicz – sala nr 8 (łącznik – parter)

kl. 1gG – wychowawca Agata Piekara  – sala nr 10A (łącznik między partem a I piętrem)

 • liceum 4-letnie po szkole podstawowej:

kl. 1 aP – wychowawca Marta Machowicz – sala 18 (I piętro)

kl. 1 bP – wychowawca Angelika Pawelec – sala 15 (I piętro)

kl. 1 cP – wychowawca Renata Dąbrowska – sala 2 (parter)

kl. 1 dP – wychowawca Mirosława Piaskowska-Majzel – sala 25 (II piętro)

kl. 1 eP – wychowawca Artur Piekara – czytelnia – (I piętro)

kl. 1 fP – wychowawca Artur Cembik – sala 34 (III piętro)

kl. 1 gP – wychowawca Jarosław Usowicz – sala 7 (parter)

 • godz. 9.30 – spotkanie dyrekcji i nauczycieli z uczniami klas pierwszych w auli szkolnej, oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020
 • godz. 10.30 – spotkanie uczniów klas II-III z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Plenarna Rada Pedagogiczna

UWAGA NAUCZYCIELE!

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się
30 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 10.00. Przewidywany czas zakończenia rady – godz. 14.00. Uprzejmie przypominam, że obecność wszystkich Państwa Nauczycieli jest obowiązkowa.
Do zobaczenia po wakacjach! Dyrekcja I LO w Szczecinie

Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2019 r.

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w I LO

MATEMATYKA – 20.08.2019 r. godz. 9.00 s. 10
ZN:
1.mgr E. Smoleńska – przew.
2. mgr Małgorzata Sadkowska – czł. kom. VI LO

JĘZYK  POLSKI ( egzamin ustny) – 20.08.2019 r. godz. 9.00 s.11
ZN:
1. mgr Ewa Budziach – przew.
2. mgr Beata Przybylska Jankowska

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w VI  LO

JĘZYK  POLSKI i MATEMATYKA (egzamin pisemny) – 20.08. 2019 r. godz. 9.00
Członek ZN  I LO – mgr. D. Szerszeń

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  KLASYFIKACYJNE I LO

JĘZYK POLSKI – 27. 08.2019 r. (wtorek), godz. 9.00 s. 10

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska       -przew.
 2. mgr W. Dydo- egz./czł. kom.
 3. Mgr A. Piekara  – czł. kom.

MATEMATYKA  – 27.08.2019 r. (wtorek), godz. 11.00 s.1

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr J. Rodzik – egz.
 3. mgr A. Szeloch – czł. kom.

JĘZYK  ANGIELSKI – 28.08.2019 r. (środa), godz. 9.00 s.10
Skład komisji:

 1. mgr W. Dydo – przew.
 2. mgr M. Zalewska    – egz.
 3. mgr M. Fedorowicz – czł. kom.

WYCHOWANIE  FIZYCZNE – 28.08.2019 r. (środa), godz. 9.00 sala gim.
Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr M. Skrzydlewska – egz.
 3. mgr A. Tudaj – czł. kom

Wspominamy p. Profesor

Autor: Joanna Napieralska

Urszula Napieralska (1933-2019)
Urszula Napieralska urodziła się 20.03.1933 w Berlinie jako córka Kleofasa i Leokadii Herudajów. Tam rozpoczęła edukację przerwaną wybuchem wojny. W 1945 po wielotygodniowej podróży pieszo i innymi środkami lokomocji dołączyła wraz z mamą Leokadią Herudaj do rodziny pozostałej w Polsce na terenie obecnego powiatu złotowskiego (do końca II Wojny Światowej pogranicza polsko-niemieckiego). Tam, nie znając dobrze języka polskiego, podjęła naukę w szóstej klasie Szkoły Powszechnej w Radawnicy, którą ukończyła w roku 1947.
Następnie rozpoczęła edukację w Liceum Pedagogicznym w Złotowie, które ukończyła w 1951 roku. W latach 1951- 1954 studiowała polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po ukończeniu studiów na poziomie licencjackim otrzymała nakaz pracy i jako nauczyciel języka polskiego została zatrudniona w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie. Do ostatecznego przejścia na emeryturę w 1994 roku (w roku narodzin wnuka Antoniego Napieralskiego), tj. przez 40 lat LO 1 im Marii Skłodowskiej-Curie pozostało jej jedynym miejscem pracy. Stopień magistra filologii polskiej z wyróżnieniem uzyskała pracując i studiując zaocznie w roku 1977 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie.
Od początku kariery nauczycielki języka polskiego włączała się aktywnie w nurt życia szkoły. W swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej osiągała bardzo dobre wyniki. W latach 60. i 70. Podczas hospitacji i wizytacji otrzymywała oceny bardzo dobre i wyróżniające. Umiejętnie łączyła nauczanie z pracą wychowawczą i działalnością społeczną. Traumatyczne przeżycia okresu wojny i czasu tuż po niej wykształciły w Urszuli hart ducha i życiową mądrość, które przekazywała kolegom z pracy, a przede wszystkim uczniom.
Absolwenci Urszuli osiągali sukcesy na studiach humanistycznych, ale tez na innych kierunkach, np. medycznym. Liczne grono jej uczniów to znane postaci życia publicznego Szczecina i Polski. Są to uznani pracownicy nauki: prof. Andrzej Ciechanowicz, prof. Ireneusz Kojder Prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. Andrzej Bohatyrewicz, kultury: pisarka, krytyk Inga Iwasiów, reżyser teatralny i operowy Krzysztof Warlikowski, aktor Wojciech Wysocki, politycy – Wojciech Dróżdż, Dariusz Wieczorek, dziennikarze: Jacek Kamiński, Piotr Baranowski, Grzegorz Fedorowski, Małgorzata Frymus, dyrektorzy szpitali Maria Ilnicka-Mądry, Mariusz Pietrzak.
Absolwenci pamiętający Urszulę Napieralską jako wymagającą belferkę po latach doceniali jej wkład w ich edukację, czego wyrazem były spontanicznie przekazywane gesty sympatii i zainteresowania, podtrzymywanie kontaktu, czy nawet świadczenie pomocy w codziennych sprawach.
Urszula Napieralska konsekwentnie pogłębiała swoją wiedze i umiejętności zawodowe. W pracy wykazywała się sumiennością i umiejętnością aktywizowania uczniów. Miała opinię nauczyciela bardzo wymagającego, ale sprawiedliwego. Była opiekuńcza, empatyczna i szczerze zainteresowana swoimi wychowankami, nie tylko w zakresie ich edukacji, ale i wychowania czy problemów domowych. Doskonaliła swój warsztat pracy i osiągała kolejne etapy sprawności zawodowej. Otrzymała tytuł nauczyciela dyplomowanego w 1972 r. i profesora szkoły średniej oraz liczne wyróżnienia i nagrody.
Wysoko oceniano jej działalność społeczna. Za osiągnięcia i zaangażowanie przyznawano jej nagrody i odznaczenia, takie jak np. Nagroda Ministra Oświaty w 1973 r., Nagroda Kuratora Oświaty w 1987 r., liczne nagrody Dyrekcji; odznaczenia jak np. Gryf Pomorski w 1978 r., Medal 40-lecia PRL w 1984 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1986 r.
Od 1979 – 1989 r. pełniła funkcje zastępcy dyrektora, wykazując duże umiejętności organizacyjne i w pełni ponosząc odpowiedzialność za działanie szkoły. Cieszyła się szacunkiem grona, ceniono jej powagę, korzystano z doświadczeń i chętnie słuchano jej rad.
Od roku 2006 zamieszkiwała wraz z rodziną w Warszawie, gdzie zmarła 15.07.2019. Prywatnie od 1956 – 1995 była żoną technika budowlanego Henryka Napieralskiego, z którym ma córkę Joannę Napieralską – reżysera dźwięku i profesora sztuk muzycznych. Jej wnuk Antoni Napieralski, któremu w latach 1994 – 2017 poświęcała wiele serca, pracy i czasu jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijającym swoją karierę naukową na Uniwersytecie Rudolfino w Wiedniu.
Dzięki mądrości Urszuli Napieralskiej, jej szacunku dla nauki oraz osobistemu zaangażowaniu w sprawy rodzinne rozwinęły się także dwie kariery naukowe jej najbliższych – córki Joanny i wnuka Antoniego.

Pani Profesor Urszula Napieralska