XI EDYCJA Konkursu „Szczecin i region w słowie i obrazie”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.

Celem naszego konkursu jest popularyzowanie historii i kultury Szczecina i okolic, wyrażanie poczucia więzi z małą ojczyzną, z jej lokalną historią i tradycjami, krzewienie patriotyzmu lokalnego, opartego na wiedzy i rozbudzonej wrażliwości. Uczniowie, biorący udział w konkursie, mają do wyboru trzy rodzaje artystycznej ekspresji: literacką, fotograficzną oraz plastyczną. ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu   POBIERZ

 

BOISKO „ORLIK 2012” PODCZAS FERII ZIMOWYCH

W pierwszym tygodniu ferii ( od 13 do 17 lutego) w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku)

czynne w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 15.30 oraz  w godzinach pracy Animatorów sportu od 16.00 do 20.00.

W drugim tygodniu ferii ( od 20 do 24 lutego) w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku) czynne w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 15.30

Zwolnieni z Teorii

 

Zrób projekt społeczny i ucz się w praktyce zarządzania, komunikacji i przywództwa. Zdobywaj certyfikaty za kursy tworzone z Google, Coca-Cola, Project Management Institute R.E.P czy Y-Combinator.

Rozpocznij swój projekt na www.zwolnienizteorii.pl do 15 lutego, by zdobyć menedżerskie doświadczenie jeszcze przed wakacjami i wziąć udział w konkursie w 2017 r.  Działaj dla innych, ucz się dla siebie!