Zwolnieni z Teorii

 

Zrób projekt społeczny i ucz się w praktyce zarządzania, komunikacji i przywództwa. Zdobywaj certyfikaty za kursy tworzone z Google, Coca-Cola, Project Management Institute R.E.P czy Y-Combinator.

Rozpocznij swój projekt na www.zwolnienizteorii.pl do 15 lutego, by zdobyć menedżerskie doświadczenie jeszcze przed wakacjami i wziąć udział w konkursie w 2017 r.  Działaj dla innych, ucz się dla siebie!

Przerwy w pracy szczecińskich PPP w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że do 7 lipca 2017 r. wszystkie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Szczecinie pracują według czasu pracy określonego w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017.  Natomiast zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. U. z  2013 r., poz. 199) od 10 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. ustala się przerwy w pracy poradni nr 1, 2, 3, 4.
Natomiast przerwa w pracy CPP nastąpi od 31 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.
W tym czasie poradnie psychologiczno–pedagogiczne będą pełniły dyżury według następującego harmonogramu:

 

l.p. Termin dyżuru Poradnia dyżurująca
10 – 14 lipca 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3,

ul. Emilii Plater 86,

17 – 21 lipca 2017 r. Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne,

ul. Łaziebna 6,

24 – 28 lipca 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4,

ul. Romera 6,

31 lipca – 4 sierpnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1,

ul. Papieża Jana Pawła II 2,

7 – 11 sierpnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2,

ul. Jaśminowa 4.

 

W ww. okresie poradnia dyżurująca udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom i młodzieży zgłaszającym się do poradni (niezależnie od rejonizacji).  

Poradnie wznawiają pracę w pełnym zakresie, zgodnie z rejonizacją od 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem CPP, które z uwagi na zmianę siedziby rozpoczyna pracę 21 sierpnia 2017 r.
Od 14 do 18 sierpnia 2017 r. doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z rejonu CPP udzielają odpowiednio: PPP nr 2 (14.08.2017 r.), PPP nr 3 (16.08.2017 r.),
PPP nr 4 (17.08.2017 r.) i PPP nr 1 (18.08.2017 r.).