Wykłady w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nasza szkoła uczestniczy w programie patronackim Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. W tym roku, klasy: II D i II G, objęte owym patronatem mają przyjemność czerpać wiedzę o historii z ust pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotychczas zrealizowano trzy wykłady. Profesor Krzysztof Guzikowski omówił zagadnienie roli kościoła w średniowiecznej Europie. Wymienił najważniejsze zakony, a także zaznajomił nas z pierwszym, zapisanym zdaniem w języku polskim: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, udokumentowanym w Księdze henrykowskiej. Doktor Sumliński poprowadził wykład o przebiegu i skutkach wypraw krzyżowych, z uwzględnieniem roli zakonów. Wyjaśnił, w jaki sposób zachęcano krzyżowców do często morderczych wypraw, a także, jakie odnosili z tychże wypraw korzyści. W okres reformacji kościoła wprowadził nas z kolei prof. Radosław Gaziński. Pan profesor wnikliwie opisał życie niemieckiego reformatora Marcina Lutra oraz streścił przebieg reformacji w Rzeszy niemieckiej. W zajęciach udział bierzemy bardzo chętnie – uważamy bowiem, że wykłady to nie tylko pretekst do opuszczenia zajęć w szkole, to przede wszystkim ciekawie spędzony czas!
Tekst – Adrian Pietruszewski II G