Poznajemy tajemnice mózgu

8 kwietnia uczniowie kl. 2b wraz z nauczycielką biologii Agnieszką Milewską uczestniczyli w VI Międzyuczelnianej Konferencji ” Dzień mózgu”.