Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie informuje, że uroczystość zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się
23 czerwca (piątek) 2017 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej.
Po zakończonej uroczystości rozdanie świadectw promocyjnych nastąpi w salach lekcyjnych.