Świadectwa dojrzałości

Wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 30 czerwca (piątek) 2017 r.
w godz. 12.00. – 13.00.

Klasa III a – p. D. Jardzioch – sala 5
Klasa III b – p. J. Staśkiewicz – sala 19
Klasa III c – p. M. Skrzydlewska – sala 3
Klasa III d – p. J. Świerczyńska (w zastępstwie za p. B. Kochanowską) – sala 32
Klasa III e – p. J. Rodzik – sala 1
Klasa III f – p. A. Kubacka – sala 4
Klasa III g – p. M. Dąbrowska – sala 16
Absolwenci z lat ubiegłych – odbiór w sekretariacie.