Zakończenie projektu FilozofUS

W piątek, 15 czerwca, w sali Senatu US odbyła się debata kończąca projekt FilozofUS realizowany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2017-2018.

Celem projektu było podniesienie poziomu zdolności argumentacyjnych i komunikacyjnych młodzieży szkolnej województwa zachodniopomorskiego. Działaniem projektu objętych było dziesięć szkół naszego regionu – dziewięć liceów oraz jedno gimnazjum – w których pracownicy oraz doktoranci Wydziału Humanistycznego prowadzili zajęcia z edukacji filozoficznej.
Podczas piątkowej debaty uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje rozbudowane zdolności argumentacyjne, broniąc pozytywnych lub negatywnych odpowiedzi na następujące pytania: „Czy komputer może myśleć jak człowiek?”, „Czy istnieją uniwersalne wartości kulturowe?”, „Czy można zrozumieć inne kultury?” oraz „Post-prawda a kłamstwo. Czy są tym samym? Czy post-prawda jest rodzajem prawdy , czy kłamstwa?”.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szczecińskich szkół: I LO, V LO, VI LO, IX LO, KLO oraz GM 46.