Klasa biologiczno-medyczna w stacji krwiodawstwa

Głównym celem zajęć była promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka. Zajęcia edukacyjne prowadził na terenie stacji pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i przybliżył klasie „przyszłych lekarzy” proces pobierania krwi i analizy wyników. Młodzi medycy mieli również okazję do nauki pomiaru ciśnienia.