Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2018 r.

POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w I LO

MATEMATYKA – 21.08.2018 r. godz. 9.00 s. 10

ZN:

 1. mgr E. Smoleńska – przew.
 2. mgr Z. Tarnowski – czł. kom. VI LO

JĘZYK  ANGIELSKI – 21.08.2018 r. godz. 9.00 s.11

ZN:

 1. mgr A. Brzezicka – przew.
 2. mgr A. Jelonek-Pawlik

POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w VI  LO

JĘZYK  ANGIELSKI (egzamin ustny) – 21.08. 2018 r. godz. 9.00

Członek ZE  I LO – mgr. R. Marmucka

JĘZYK  ANGIELSKI (egzamin pisemny) – 21.08. 2018 r. godz. 9.00

Członek ZN  I LO – mgr. J. Kwaśny

 

POPRAWKOWE  EGZAMINY  KLASYFIKACYJNE

JĘZYK POLSKI – 28. 08.2018 r. (wtorek), godz. 9.00 s. 13

Skład komisji:

 1. mgr E. Budziach -przew.
 2. dr A. Kondracka-Zielińska – egz./czł. kom.
 3. Mgr M. Piaskowska-Majzel – egz./czł. kom.

JĘZYK  ANGIELSKI – 28.08.2018 r. (wtorek), godz. 9.00 s.22

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr P. Jarzynka – egz.
 3. mgr U. Węgrzynek – czł. kom.

BIOLOGIA  – 28.08.2018 r. (wtorek), godz. 9.00 s.30

Skład komisji:

 1. mgr W. Dydo – przew.
 2. mgr A. Milewska – egz.
 3. mgr M. Tyszkiewicz – czł. kom.

MATEMATYKA – 29.08.2018 r. (środa), godz. 9.00 s.1

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr J. Rodzik – egz.
 3. mgr A. Szeloch – czł. kom

GEOGRAFIA – 29.08.2018 r. (środa), godz. 9.00 s.10

Skład komisji:

 1. mgr W. Dydo – przew.
 2. mgr A. Kozłowska – egz.
 3. mgr A. Milewska – czł. kom.

CHEMIA – 30.08.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 s.25

Skład komisji:

 1. mgr W. Dydo – przew.
 2. mgr I. Kielska – egz.
 3. mgr A. Milewska – czł. kom.

 WYCHOWANIE  FIZYCZNE – 30.08.2018 r. (czwartek), godz. 9.00  sala gimnastyczna

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr A. Tudaj – egz.
 3. mgr M. Skrzydlewska – czł. kom.