Konkurs ” Oto ja i literatura”

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie i Zespół  Szkół Salezjańskich w Szczecinie po raz czternasty organizują Wojewódzki Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem Oto ja i literatura. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas: IV – VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. 
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty.