Z wizytą na Dniach Języka Włoskiego US

W ramach współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim – Wydziałem Filologii Włoskiej, uczniowie klasy 3 gg oraz 2 d wzięli udział w wykładach. Ich tematem było przemijanie i życie pozagrobowe na podstawie dzieł Dantego Aligieri oraz Adama Mickiewicza.Tematyka zainspirowana atmosferą Wszystkich Świętych. Naukowcy z Włoch oraz Polski, przedstawili wyniki badań nad dziełami wieszczów.
Takie spotkania młodzieży I LO na Wydziale Filologii Włoskiej odbywają się corocznie, podczas Dni Języka Włoskiego. Dyrektor Katedry dr Angelo Rella obiecał nam następne spotkanie w murach naszego liceum.