BOISKO „ORLIK 2012” PODCZAS FERII ZIMOWYCH

W pierwszym tygodniu ferii ( od 13 do 17 lutego) w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku)

czynne w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 15.30 oraz  w godzinach pracy Animatorów sportu od 16.00 do 20.00.

W drugim tygodniu ferii ( od 20 do 24 lutego) w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku) czynne w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 15.30