Zebrania z rodzicami

W środę 24.05.2017 r. zapraszamy rodziców uczniów klas I-II na spotkania z wychowawcami.

  • godz. 17.00 – zebranie trójek klasowych
  • godz. 18.00 – zebrania w klasach z wychowawcami – poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych