Informacja dla rodziców uczniów klas III

13 września (środa) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas III z rodzicami. Zostaną omówione procedury maturalne oraz harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.  Obecność rodziców obowiązkowa.