Komunikat o dodatkowych dniach wolnych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 2,3 listopada 2017 (czwartek, piątek)
  • 2 maja 2018 (środa)
  • 4 maja 2018 (piątek) – egzamin maturalny z języka polskiego
  • 7 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki
  • 8 maja 2018 (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 1 czerwca 2018 (piątek)