Współpraca z ZUT

Uczniowie klasy III B, II E i II B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych „Wykrywanie kationów           i anionów” w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ZUT . Mieli przy tym możliwość dowiedzieć się wielu nowych ciekawych informacji i samodzielnie otrzymać błękit pruski, czy „smoczą krew”. Także analiza płomieniowa wybranych kationów sprawiła im wiele radości. Klasy naszego liceum realizujące chemię w zakresie poszerzonym zostały objęte patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w związku z czym mamy nadzieję na dalszą ciekawą i owocną współpracę z uczelnią.
Opiekun grup: Izabela Kielska