Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 20 lutego 2018 r. została podpisana umowa patronacka, pomiędzy I LO a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem patronatu jest sprawowanie przez Wydział opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą w zakresie podejmowania i promowania inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją prawniczą oraz administracyjną.

http://wpia.usz.edu.pl/