Współpraca z Katedrą Italianistyki Wydziału Teologicznego US

W ramach nawiązania współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego a I LO, podpisany został list intencyjny. Zaowocuje to w przyszłości podpisaniem umowy patronackiej obu placówek.