„Z przyrodą za pan brat”

Klasy Ib i Ie odbyły zajęcia terenowe w ptasim Rezerwacie Świdwie. Po wysłuchaniu prelekcji pana Kazimierza Olszanowskiego o historii i ptactwie jeziora Świdwie, posileni kiełbaskami z ogniska, udaliśmy się na wieżę obserwacyjną. Przez całą drogę uczniowie w grupach przygotowywali fotorelacje. Marsz powrotny odbył się niezwykle sprawnie, jednak do Szczecina dotarliśmy mocno zmęczeni upałem.
Opiekunowie: p. A. Milewska, p. B.Bynowski, p. J.Usowicz