Organizacja pracy sekretariatu

Informujemy, że ze względu na przerwę urlopową od 28.01 – do 1.02.2019 r. sekretariat dla interesantów czynny będzie od 10.00 do 14.00. Dyżur w tym czasie pełnić będzie wicedyrektor Monika Dabrowska