Apel pamięci

Przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zorganizowano Apel Pamięci w 79 rocznicę pierwszej zsyłki Polaków na Sybir, w którym uczestniczyła klasa 2 g i poczet sztandarowy szkoły. Uczniowie: Marcin Pleskacz 3c, Klaudia Knap i Julia Skrzypkowiak z 2 g, zaprezentowali obecnym wiersze wspomnieniowe osób, które przeszły przez te tragiczne wydarzenia.