Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 22 lutego br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Wśród nich jest Natalia Bernadzka, uczennica klasy 3A, która uzyskała najlepsze wyniki edukacyjne w naszej szkole. Gratulujemy Natalii tego zaszczytnego wyróżnienia.