Stypendia szkolne

U pedagoga szkolnego p. Anety Krawiec można odebrać wnioski o przyznanie Stypendium Szkolnego (DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE WYDZIAŁU OŚWIATY UM)
O STYPENDIUM SZKOLNE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY:
✅KTÓRE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
✅KTÓRYCH DOCHÓD MIESIĘCZNY W RODZINIE NIE PRZEKRACZA

528 ZŁ. NETTO NA 1 OSOBĘ.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 roku w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dot. stypendiów szkolnych znajdują się na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w zakładce stypendia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Anetą Krawiec – pedagog szkolny (gabinet – parter szkoły)