Wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga Maturzyści!
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egz…
https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zew…