Konsultacje

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. Szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce – Uczniowie/konsultacje.
Uwaga! Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.