Uwaga kandydaci do klas I

Dnia 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej I LO.Wyniki dostępne w szkole pierwszego wyboru lub po zalogowaniu na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.
📌od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.00 – Kandydat potwierdza wolę nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie przedłożenia kompletu oryginałów dokumentów, które zostały złożone elektronicznie w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności:
➡️oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
➡️oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Pamiętaj‼️ Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!