Informacja

W zakładce- O szkole – podstrona – Kalendarium – znajduje się szczegółowy harmonogram organizacji roku szkolnego 2020/2021 (plan pracy rady pedagogicznej)