Informacja

Szanowni Państwo Rodzice,
uprzejmie informujemy, że z przyczyn zagrożenia epidemicznego spotkania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, organizowane są w formie zdalnej w terminie podanym w harmonogramie pracy rady pedagogicznej – 28.10.2020 r. poprzez platformę MS Teams (login i hasło ucznia).

Decyzją przewodniczącego Rady Rodziców Pana Bohdana Roszkowskiego, spotkanie Prezydium zostaje odwołane. W sprawach ważnych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze szkołą.
Łączymy wyrazy szacunku
Dyrekcja Szkoły