Odbiór wyników egzaminu dojrzałości

UWAGA ABSOLWENCI ‼️
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu dojrzałości 5 lipca 2021 r.w godz. 12.00- 13.00 wg. następującego harmonogramu:
sala 5 – klasa 3a – wychowawca p. Dorota Jardzioch
sala 30 – klasa 3 b – wychowawca p. Agnieszką Milewska
sala 26 – klasa 3 c – wychowawca p. Jacek Kwaśny
sala 32 – klasa 3 d – wychowawca p. Beata Kochanowska (w zast.p.Jolanta Świerczyńska)
sala 10b – klasa 3 e – wychowawca p. Beata Łukawska
sala 33 – klasa 3 f – wychowawca p. Bartosz Bynowski
sala 12 – klasa 3 g – wychowawca p. Dariusz Szerszeń
Wręczenie odbędzie się, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemicznego (obowiązkowe zasłanianie twarzy i nosa maseczką w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekcja rąk ).
Jednocześnie informujemy, że świadectwa należy odebrać osobiście.
W innych przypadkach obowiązuje upoważnienie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości.

UWAGA! – absolwenci podwyższający wyniki matury oraz osoby skierowane z innych szkół – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły od godz. 12.00