Orlika – okres wakacyjny

Orlik czyny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.30 (sobota/niedziela – nieczynny).

W godzinach 17.00 -19.30 Orlik użytkowany przez grupy zorganizowane, ujęte w ustalonym harmonogramie.