Rada pedagogiczna, spotkania z rodzicami oraz organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

UWAGA!
W czasie zebrań i obecności w szkole wymagane jest zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

➡️ 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) godz. 10.00 – aula – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 2021/2022.

➡️ 01 września 2021 r. (środa)
📌 godz. 9.00 – aula – spotkanie uczniów klas 1A, 1B, 1 C z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1A – sala 5 (parter) – wychowawca Dorota Jardzioch
– kl. 1B – sala 30 (3 piętro) – wychowawca Agnieszka Milewska
– kl. 1 C – sala 3 (parter) – wychowawca Maja Skrzydlewska
📌 godz. 10.00 – aula – spotkanie uczniów klas 1D, 1 E z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1D – sala 32 (3 piętro) – wychowawca Przemysław Cichowlas
– kl. 1E – sala 37 (3 piętro) – wychowawca Agnieszka Parzychowska
📌 godz. 11.00 – aula – spotkanie uczniów klas 1F, 1G z wychowawcami i dyrekcją. Następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
– kl.1F – sala 33 (3 piętro) – wychowawca Karolina Pietrzak-Halińska
– kl. 1G – sala 12 (1 piętro) – wychowawca Dariusz Szerszeń

📌 godz. 11.00 – Spotkania uczniów klas 2 i 3 (po SP) oraz (3 po GM) z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych:
– kl. 2 A – sala 13 – wychowawca – Anna Kondracka-Zielińska
– kl. 2 B – sala 24 – wychowawca – Izabela Kielska
– kl. 2 C – sala 20 – wychowawca – Justyna Borkowska
– kl. 2 D – sala 11 – wychowawca – Ewa Smoleńska
– kl. 2 E – sala 1 – wychowawca – Łukasz Kubicki
– kl. 2 F – sala 4 – wychowawca – Grzegorz Czapski
– kl. 3 Ap – sala 18 – wychowawca Marta Machowicz
– kl. 3 Bp – sala 15 – wychowawca Angelika Pawelec
– kl. 3 Cp – sala 2 – wychowawca Renata Dąbrowska
– kl. 3 Dp – sala 24 – wychowawca Mirosława Piaskowska-Majzel
– kl. 3 Ep – sala 27 – wychowawca – Artur Piekara
– kl. 3 Fp – sala 34 – wychowawca – Artur Cembik
– kl. 3 Gp – sala 7 – wychowawca – Jarosław Usowicz
– kl. 3 A – sala 10 – wychowawca Agnieszka Kozłowska
– kl. 3 B – sala 30 – wychowawca Monika Tyszkiewicz
– kl. 3 C – sala 19 – wychowawca – Jadwiga Staśkiewicz
– kl. 3 D – sala 23 – wychowawca Przemysław Jarzynka
– kl. 3 E – sala 16 – wychowawca Anna Tudaj
– kl. 3 F – sala 8 – Małgorzata Fedorowicz
– kl. 3 G – sala 10 A – wychowawca Agata Piekara

01 WRZEŚNIA 2021 r. (ŚRODA)
UWAGA UCZNIA REPREZENTUJE JEDEN RODZIC (Z PRZYCZYN EPIDEMICZNYCH)
📌 GODZ. 17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas 1A, 1B, 1C z dyrekcją w auli szkoły, następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:
– 1A – sala 5
– 1B – sala 30
– 1C – sala 3
📌 GODZ. 17.30 – Spotkanie rodziców uczniów klas 1D, 1E, 1F, 1 G z dyrekcją w auli szkoły, następnie przejście do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:
– 1D – sala 32
– 1E – sala 37
– 1F – sala 33
– 1 G – sala 12

  • Godz 18.00 – spotkanie rodziców z wychowawcą klas II i III w trybie online (platforma Teams) – organizacja roku szkolnego, organizacja szczepień, wybory do Rady Rodziców.