Gratulacje dla Pauliny

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpiła 30 sierpnia 2021 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych. Stypendia im. Longina Komołowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów z rąk Zofii Komołowskiej, Bogdana Bisia i przewodniczącego zachodniopomorskiej „Solidarności” – Mieczysława Jurka, odebrała szóstka młodych ludzi,
a wśród nich nasza uczennica Paulina Delegacz z kl. III Dg. GRATULACJE