Żywa lekcja historii

10.02.2022 r. – żywa lekcja historii
82 lata temu rozpoczęły się wywózki polskich obywateli na Syberię.
Wielu z nich zmarło po drodze, inni na miejscu pracowali ponad siły. W sumie podczas czterech fal deportacji na „nieludzką ziemię” trafiło ponad milion Polaków.

By oddać hołd ofiarom tej jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii przy Pomniku Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyła się okolicznościowa uroczystość.
Hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych oraz żyjący do dzisiaj świadkowie wydarzeń i ich rodziny. Nie zabrakło wojskowej asysty oraz salwy honorowej.

W tak ważnej uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego
i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którzy złożyli w miejscu pamięci ofiar stalinowskiego terroru kwiaty. Wzruszające wiersze Sybiraczki, Jadwigi Kulikowskiej Grajek brawurowo zaprezentowali „jedynkowicze”: Bernadeta Cieślicka oraz Witold Jończak.