Apel do Partnerów

Drodzy Przyjaciele, Ambasadorzy miasta Drohobycz, SchulzFestu i Uniwersytetu w Drohobyczu! Dziękuję za wsparcie nas w tym makabrycznym czasie. Dziękuję, że o nas myślicie i chcecie pomóc. Czujemy Wasze wsparcie, czujemy, że nie jesteśmy sami.
Piszę dziś do Was w imieniu naszej Rektorki Walentyny Bodak i wspólnoty akademickiej Uniwersytetu w Drohobyczu, ale także w moim własnym imieniu. Piszę z prośbą o przekazanie do władz i pracowników Waszych uczelni i instytucji, jak i innych placówek wg Waszego uznania, Apelu od naszej uczelni, od nas wszystkich, od Schulzowskiego Drohobycza.

Jest to prośba adresowana do Waszych ośrodków naukowo-akademickich i kulturalnych oraz do każdego z Was, kto chciałby nam pomóc. Trudno jest teraz o realizację indywidualnych zaangażowań i inicjatyw – jedynym rozsądnym rozwiązaniem mogą być dobrze przemyślane i logistycznie skoordynowane inicjatywy.

Lista Adresatów, do których wysyłam teraz tę wiadomość, uformowała się dzięki pierwszym sygnałom od Was o chęci pomóc, i lista ta jest otwarta. Otwieram ją w siódmym dniu wojny.

Proszę o udostępnienie Apelu od naszej Rektorki na stronach internetowych Waszych uczelni i instytucji.

Dziękuję Wam, jestem z Wami, Wasza Wiera M.