Projekt

W dniach 25. – 29.04.2022 r. 12-osobowa grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami przebywała z pięciodniową wizytą w partnerskiej szkole Gymnasium Carolinum w Neustrelitz. Podczas spotkania młodzież z Polski i Niemiec realizowała pilotażowy projekt „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość” („menschen gedenken – jugend macht zukunft”) w ramach porozumienia Ministerstw Spraw Zagranicznych Niemiec i Polski, a dofinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Celem projektu jest wspólne opracowanie przez uczniów obu szkół losów ludzi represjonowanych przez Niemcy hitlerowskie oraz ich upamiętnienie. W czasie pobytu młodzież I LO zapoznała się z historią oraz najciekawszymi osobliwościami Neustrelitz oraz poznała bliżej szkołę partnerską. Uczniowie niemieccy przygotowali dla swoich polskich kolegów spacer historycznym szlakiem miasta, w trakcie którego zwiedzono szczególne miejsca upamiętniające ofiary nazizmu i komunizmu. W kolejnym dniu uczestnicy projektu poznali były ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Domjüch. Szczególnym punktem spotkania była wizyta w byłym obozie koncentracyjnym, a obecnie Miejscu Przestrogi i Pamięci w Ravensbrück, którego więźniarkami była Romana Wilkowska – bohaterka tego projektu, jak również Janina Szczerska – pierwsza dyrektor I LO w Szczecinie. Podczas pobytu młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą więzione Polki. W trakcie projektu odbył się również całodniowy wyjazd do Berlina, podczas którego grupa polsko-niemiecka miała możliwość poznać filię Instytutu Solidarności i Męstwa i im. Witolda Pileckiego mieszczącą się w sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej. Pracownicy instytutu przybliżyli młodzieży sylwetkę patrona tej instytucji, oprowadzili po wystawie „Powstańcy nadziei – Harcerska Poczta Polowa w Powstaniu Warszawskim” oraz przeprowadzili zajęcia „Warszawa ’44 – Mariupol ’22”. Uczestnicy projektu brali również udział w kreatywnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem instruktorów z Domu Kultury w Neustrelitz projekt wykonywali prace związane z tematyką projektu. W trakcie podsumowania wizyty zadaniem uczniów było wykonanie ulotki „Upamiętnić ludzi: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Dzięki zamieszkaniu u rodzin w domach możliwe były bliższe kontakty z gospodarzami i nawiązanie przyjaźni. Również podczas zwiedzania, w czasie wolnym jak też wspólnych posiłków młodzież miała okazję do integracji, bliższego poznawania się, poruszania różnych tematów, wymiany poglądów oraz doskonalenia umiejętności językowych. Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
tekst – Jolanta Leśnik