Konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.
Przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Maja, Bartosz i Marcin – razem z innymi uczniami z całego województwa dyskutowali na temat „Polskiej szkoły XXI wieku”.
Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących #dzieci i #młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.