Ważna profilaktyka!

Październik to miesiąc świadomości raka piersi.
Z tej okazji, choć z lekkim opóźnieniem, uczniowie klas 2b i 3b wraz ze swoimi wychowawczyniami spotkali się z przedstawicielkami Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Regionalna Fundacja Walki z Rakiem, panią Marzeną Kaczmarek oraz panią Agnieszką Muchlą-Łagosz, które odwiedziły nasze liceum na zaproszenie pani Małgorzaty Zalewskiej. Gościnie omówiły czynniki podwyższające ryzyko pojawienia się raka (na wiele z nich mamy wpływ), a także przedstawiły zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka, w tym raka piersi (profilaktyka pierwotna obejmuje działania od nas zależne, które zapobiegają wystąpieniu raka, a profilaktyka wtórna to badania, mające na celu wczesne jego wykrywanie). Zostały również omówione i zaprezentowane na fantomach techniki samobadania piersi, okolic obojczyków i pach, które należy wykonywać regularnie w miesięcznych odstępach. Wielu uczniów zdecydowało się na ćwiczenia w stosowaniu badań palpacyjnych na fantomach piersi. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za te wartościowe zajęcia.
Pamiętaj: wcześnie wykrywasz, życie wygrywasz!