Umowa patronacka

16 listopada została podpisana umowa patronacka z Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie reprezentowanym przez prof.dr.hab.inż. Arkadiusza Telesińskiego – Dziekana WKŚiR ZUT.
Wydział obejmuje patronat nad klasami I LO o nachyleniu programowym matematyczno-technologicznym. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klas patronackich pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk ścisłych, w szczególności biologii, chemii, fizyki.