Zwiastun spektaklu „Dżuma”

„Śmierć szczęśliwa” jest dialogiem, jaki Albert Camus prowadził w swoich esejach z samym sobą. Wyrażał swoje poglądy i malował świat takim, jakim go widział. W zawiły, często kontrowersyjny sposób oswajał rzeczywistość, którą trudno było zamknąć w jednoznacznej definicji. Dlatego też chciałam, aby jego teksty mówiły same za siebie, spójnie uchwycone w krótkiej formie, która pozostawia miejsce wolnej interpretacji. 

W filmie wykorzystano fragmenty esejów A. Camus ze zbioru „Mit Syzyfa”. 
Scenariusz i reżyseria: Zofia Białkowska
Montaż: Zofia Białkowska
Operator kamery: Zofia Białkowska
Udziału w projekcie podjęli się:
Zofia Wolska, Amelia Szarapanowska, Natalia „Tali” Ott, Martyna Brzezicka, Zuzanna Cybulska, Izabella Pożarycka, Alicja Rymer, Agata Dobiecka, Agata Sławińska, Lena Rąpała-Piórkowska, Igor Stachura, Urszula Zielińska, Aleksandra Kostarczyk, Martyna Perlińska.