Maturalny egzamin poprawkowy

MATURALNY  EGZAMIN  POPRAWKOWY   21-22 sierpnia (poniedziałek – wtorek)  

Język polski – część ustna: 21 08.2023 r. (poniedziałek), godz.10.00, s.12 

ZE: 

  1. A. PIEKARA – przew. 
  1. Beata Pachlowska – czł. kom. 

ZDAJĄCY:   1 osoba 

MATEMATYKA – część pisemna: 22.08.2023 r. (wtorek) godz. 9.00, s.10 

ZN: 

  1. E. Smoleńska – przew. 
  1.  T. Fiłka                   

ZDAJĄCY:  2 osoby