Młodzi debatują

20 września Marcin Fabisiak z kl. 4c, Ania Fraszczyk z kl. 4d i Anastazja Puchalik z kl. 3b
wraz z p. Agnieszką Milewską uczestniczyli w debacie eksperckiej w Filharmonii Szczecińskiej na temat wpływu kryzysu klimatycznego na indywidualne i społeczne zachowania człowieka. Poruszono temat ekologii przez pryzmat kultury i sztuki, fast fashion
oraz wojny na Ukrainie. Celem pojedynku była dyskusja na temat kryzysu klimatycznego, roli postaw społecznych oraz konieczności zmian systemowych wobec szybko zmieniającej się rzeczywistości.