Dni Otwarte US

Na zaproszenie Uniwersytetu Szczecińskiego, nasi uczniowie mieli okazję odwiedzić różne wydziały uczelni. Ciekawe spotkania, wykłady, warsztaty oraz rozmowy ze studentami pozwoliły na zapoznanie się z ofertą edukacyjną US oraz z zasadami procesu rekrutacyjnego.
Klasa 4 d odwiedziła Wydział Humanistyczny, 3 f Wydział Stosunków Międzynarodowych, Filologii Angielskiej oraz Wydział Prawa i Administracji. Z kolei Wydział Germanistyki odwiedziły klasy 3 c i 3 e