I po wyborach

Przedstawiamy nowy skład Samorządu Uczniowskiego I LO. Dziękujemy dotychczasowym członkom za ich aktywność i działalność, a nowemu SU powodzenia na nową kadencję

Przewodnicząca: Agata Dobiecka 2H

Wiceprzewodnicząca: Bianka Koniarz 2A

Sekretarze: Dawid Baczmaga 1A, Jakub Ott 1G

Członkowie: Kajetan Ostrowski 2B, Lena Rąpała 3D, Izabela Pożarycka 2D, Zofia Stankiewicz 3B, Lena Filipczak 1J, Krzysztof Pankowski-Jankowski 3A, Zuzanna Kędzia 1K, Amelia Żugaj 2B, Lidia Jurksztowicz 1K, Julia Nguyen 2A, Natalia Ott 2D